NacióDigital 18.05.17

NacióDigital 18.05.17

La manresana Gros Monserrat apropa als empresaris a l’actual sistema de registre fiscal L’organització empresarial Gros Monserrat, situada al carrer Carrió de Manresa, va dur a terme, aquest passat dimarts, 16 de maig, una jornada per abordar la...
NacióDigital 18.05.17

NacióDigital 15.05.17

Jornada sobre el Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA, dimarts Gros Monserrat ha organitzat la jornada Una aproximació al Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA, que tindrà lloc el 16 de maig a partir de les 4 de la tarda a la...
El Jurista 08.05.17

El Jurista 08.05.17

Una aproximació al Subministrament immediat d’Informació de l’IVA Jornada Gros Monserrat L’Agència Tributària (AEAT) ha posat en marxa el sistema SII, Subministrament Immediat d’Informació, on obligarà a remetre electrònicament, en un termini...
Regio7 06.04.17

Regio7 06.04.17

He de registrar la jornada de treball dels meus empleats? Arran de les sentències dictades per l’Audiència Nacional en matèria de jornada de treball, cas BANKIA i Abanca, de 04-12-2015 i 19-02-2016, respectivament, l’Audiència Nacional sembla posar fi a...
Regio7 06.04.17

Regio7 23.03.17

Vaig signar una hipoteca amb el banc i voldria saber què puc reclamar al banc: clausula sòl En primer lloc caldrà estudiar detingudament l’escriptura en la qual es va formalitzar el préstec hipotecari i la documentació prèvia i complementària que li hagués facilitat...
El Jurista 08.05.17

El Jurista 22.02.17

La inconstitucionalitat del IIVTNU (antiga plusvàlua municipal) 1.- Antecedents Constitueix l’objecte del present article l’anàlisi del fet imposable de l’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana –d’ara endavant IIVTNU- i les...