Actualitat

Regio7 06.04.17

6 / 04 / 2017 | GM en els mitjans

He de registrar la jornada de treball dels meus empleats?

Arran de les sentències dictades per l’Audiència Nacional en matèria de jornada de treball, cas BANKIA i Abanca, de 04-12-2015 i 19-02-2016, respectivament, l’Audiència Nacional sembla posar fi a les discussions interpretatives en relació amb l’article 35.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’Octubre de l’Estatut dels Treballadors. En aquest sentit, es venia discutint si en aquelles empreses en què no es realitzaven hores extraordinàries hi havia la obligació de portar un registre diari de les jornades realitzades per part dels treballadors, o si per el contrari aquesta obligació tan sols existia en aquelles empreses que realitzaven hores extraordinàries.

Per llegir l’article complet, premi aquí.

Envia'ns un missatge