Actualitat

El Jurista 22.02.17

22 / 02 / 2017 | GM en els mitjans

La inconstitucionalitat del IIVTNU (antiga plusvàlua municipal)

1.- Antecedents

Constitueix l’objecte del present article l’anàlisi del fet imposable de l’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana –d’ara endavant IIVTNU- i les conseqüències derivades de la sentència del Ple del Tribunal Constitucional de data 16 de febrer de 2017.

Per continuar llegint, premi aquí.

Envia'ns un missatge