Nuestra empresa

Tots dos despatxos comptem amb una llarga experiència i trajectòria a la Catalunya central i gràcies a aquesta unió, l’equip de socis de Gros Monserrat ETL Global; Josep M. Monserrat, Xavier Gros, Silvia Crespo, Dolors Poveda, Agustí Puigdellívol i Francesc Costa juntament amb els socis de Cervera & Gonfaus Associats; Santiago Cervera i Robert Gonfaus continuarem formant part del grup internacional ETL Global. Com a resultat d’aquesta unió, “Adbisio ETL Global” comptarà amb un equip format per un total de 50 professionals especialistes en diferents àrees de coneixement, per a poder oferir assessorament en matèria econòmica-fiscal, legal, laboral, RH i comptabilitat, així com en consultoria de noves tecnologies aplicades a la gestió i anàlisi empresarial.

Local Business. Global Vision.

La nostra empresa

Som una organització empresarial amb àmplia experiència contrastada en assessorament a organitzacions en les àrees de gestió Fiscal-Comptable, Econòmica, Financera, Laboral, Jurídica, Ajudes i Subvencions, Gestió de Riscos, RH, Consultoria i Formació. Comptem amb un gran equip de professionals, cadascun dels quals posseeix una capacitació i experiència especialitzada d’acord amb l’àrea d’assessorament a la qual pertany.

En el 2023 s’ha iniciat el procés per a fusionar les signatures Gros Monserrat i Cervera & Gonfaus després de l’últim any d’estreta col·laboració, hem decidit sumar projectes, amb l’objectiu de continuar creixent per a oferir un major i millor servei als nostres clients, i consolidar-nos com a despatx professional de referència a la Catalunya Central.

Tots dos despatxos comptem amb una llarga experiència i trajectòria a la Catalunya central i gràcies a aquesta unió, l’equip de socis de Gros Monserrat ETL Global; Josep M. Monserrat, Xavier Gros, Silvia Crespo, Dolors Poveda, Agustí Puigdellívol i Francesc Costa juntament amb els socis de Cervera & Gonfaus Associats; Santiago Cervera i Robert Gonfaus continuarem formant part del grup internacional ETL Global. Com a resultat d’aquesta unió, “Adbisio ETL Global” comptarà amb un equip format per un total de 50 professionals especialistes en diferents àrees de coneixement, per a poder oferir assessorament en matèria econòmica-fiscal, legal, laboral, RH i comptabilitat, així com en consultoria de noves tecnologies aplicades a la gestió i anàlisi empresarial.

Local Business. Global Vision.

Missió

Acompanyar i fer costat a la petita i mitjana empresa a través d’un assessorament especialitzat i multidisciplinari, basat en la proximitat i la implicació directa dels socis.

Visió

Ser el despatx de referència en assessorament empresarial, tant per la qualitat dels serveis que oferim com pel nostre compromís amb els nostres clients i la societat.

Valors

Honestedat i integritat. Independència. Compromís. Qualitat. Proximitat.

El nostre equip

Santiago
Cervera

Soci – Advocat

> Contactar

Francesc
Costa

Soci – Advocat

> Contactar

Silvia
Crespo

Sòcia – Advocada

> Contactar

Robert
Gonfaus

Soci – Economista

> Contactar

Dolors
Poveda

Sòcia – Economista

> Contactar

Agustí
Puigdellívol

Soci – Economista

> Contactar

Ètica i

Bon Govern

El nostre codi de conducta, consolidat sobre els valors de l’honestedat i l’honradesa, la cerca de l’excel·lència en el servei al client i un escrupolós respecte a la legalitat, és la guia per la qual es regeixen tots els despatxos del grup ETL Global i els professionals que hi estan vinculats, independentment de l’activitat que desenvolupin, i que ens compromet amb l’estricte compliment de la legislació nacional i internacional vigent.

Codi ètic que estableix les pautes de comportament, els valors i principis pels quals es regeixen els empleats de Gros Monserrat i els seus professionals.

Protocol de prevenció de Blanqueig de capitals.

Compliment en matèria de prevenció de delicte i canal de denúncies intern per a comunicar qualsevol possible inobservança del programa.

Normativa interna amb relació al RGPD i drets digitals

Per aquest motiu es posa a disposició el correu electrònic gmbuzonetico@grosmonserrat.com per tal que es pugui informar de qualsevol risc o incompliment del codi ètic en l’organització i poder dur a terme les accions pertinents per a solucionar els incompliments en els quals es pogués haver incorregut.

El paper que exerceix el sector privat en la lluita per la transparència i la igualtat, el respecte pels Drets Humans i la preservació del medi ambient és inqüestionable.

Per això, el nostre compromís, juntament amb el del grup ETL Global, és complir amb els objectius de l’Agenda 2030.

Treballa amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb
    Accepto els termes

    Envia'ns un missatge