Internacional

DESPATXOS

A més de

PaÏSOS

Local Business. Global Vision.

Formem part del grup internacional ETL GLOBAL, companyia de serveis d’assessorament orientats a la PIME.

Prestem serveis internacionals en les àrees de fiscal, legal, auditoria i consultoria. L’acompanyem en els seus plans de creixement i expansió internacional.

Tot amb la rapidesa i la seguretat de treballar amb els millors despatxos d’assessorament per a PIME.

Què fem?

Prestem serveis fiscals, financers, RH, i legals a través de la nostra xarxa de despatxos ETL GLOBAL.

Els nostres serveis es caracteritzen per la rapidesa, seguretat i confiança, i treballen en col·laboració amb els millors experts de cada país.
Oferim solucions in situ per a tractar assumptes fiscals i legals que els nostres clients necessitin desenvolupar en altres països; com ara:
• Creació d’establiments permanents en altres països
• Representació davant les autoritats de cada país
• Atenció de requeriments i comprovacions fiscals
• Presentació d’impostos
• Assessorament fiscal en operacions triangulars o entre diferents països.
• Assessorament fiscal i legal en operacions immobiliàries

Qui som?

Fem costat a la seva empresa en els desafiaments de la internacionalització.

Som un equip de professionals dedicats a proveir assessorament corporatiu multidisciplinari en les àrees de Tax, Finances, Recursos Humans i Legal. El nostre objectiu és oferir un servei d’assessorament complet, coherent i efectiu que cobreixi aquells aspectes de l’empresa que, a causa de la seva complexitat tècnica, requereixen la participació d’un consultor extern qualificat.

Fiscal i comptable

Comptabilitat

 • Estudi de les qüestions fiscals del negoci, buscant les millors solucions per a les diferents opcions.
 • Planificació fiscal nacional i internacional.
 • Assessorament en transaccions electròniques.
 • Diversos tractaments fiscals de les operacions societàries, constitució, reforma, fusió, transformació i extinció.
 • Representació, defensa i assistència davant les Autoritats Tributàries, interposició i seguiment de tota mena de recursos i reclamacions administratives davant els tribunals.
 • Preparació i liquidació de pagaments de l’impost de societats i de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Representació de no residents i gestió d’obligacions formals rellevants.
 • Informació permanent sobre legislació fiscal i comptable.

Impostos

 • Anàlisis de les necessitats funcionals de l’empresa per a determinar el sistema comptable més adequat.
 • Elaboració de Plans Comptables per a atendre el requeriment de cada client.
 • L’estructuració dels recursos de treball, informàtics i d’arxivament resulta en un sistema eficaç de comptabilitat i control per a tota l’activitat empresarial.
 • Implementació de comptabilitat de costos.
 • Resolució de tota mena de dubtes comptables, sigui visitant l’empresa o telefònicament, exclusivament per als nostres clients.
 • Elaboració de comptes consolidats entre empreses.
 • Tancament de registres trimestrals d’IVA i impost sobre la renda.
 • Com a sistema alternatiu, oferim a les empreses que no compten amb l’estructura suficient la possibilitat de produir tota la comptabilitat en la nostra oficina.
 • Gestió de control i declaracions periòdiques.
 • Preus de transferència.

Finances

 • Adequació i reequilibri d’inversions al perfil adequat.
 • Assessorament en la gestió de carteres.
 • Anàlisi econòmica.
 • Serveis d’assessorament patrimonial.
 • Planificació de la successió.
 • Simulacions fiscals.
 • Estudi i definició del perfil inversor.
 • Seguiment i recomanacions continus.
 • Estudi i recomanacions de nous productes i alternatives d’inversió.
 • Estudi i optimització de costos associats a una cartera d’inversions.
 • Carteres d’immunitzacions.
Aquests serveis estan dirigits a: Persones físiques, jurídiques, associacions, col·legis professionals, societats hòlding, fundacions, ONG i altres organitzacions, independentment de la seva naturalesa o condició; poden requerir assessorament en assumptes financers / patrimoni.

Assegurances i inversions

A GROS MONSERRAT creiem que el seu negoci es mereix la millor protecció. Per això la nostra política és oferir una resposta ràpida i eficaç per a bregar amb qualsevol complicació.
Amb un compromís amb la màxima qualitat, brindem múltiples cobertures contra els riscos ordinaris i els més específics del seu negoci. La nostra flexibilitat ens permet adaptar-nos completament davant qualsevol eventualitat que pugui sorgir en el curs de la seva activitat.
Les cobertures en la seva empresa, accidents o responsabilitat civil han de tractar-se amb la màxima professionalitat i rigor, sense comprometre l’estalvi de costos. Oferim assegurances que cobreixen:
 • Multirisc negocis
 • Responsabilitat civil
 • Càrrecs directius
 • Responsabilitat mediambiental
 • Vehicles
 • Transport (cotxes o flotes)
 • Accidents
 • Acords

Internacional Advocats

L’assessorament i serveis de GROS MONSERRAT ABOGADOS en l’àrea relativa a associacions i entitats sense ànim de lucre inclou les següents matèries:
 • Constitució, dissolució i liquidació d’entitats sense ànim de lucre i associacions.
 • Assessorament en relació amb l’operativa legal i fiscal diària d’aquestes entitats.
 • Assistència i assessorament en relació amb l’operativa dels òrgans de govern d’aquestes entitats.
 • Sol·licitud i seguiment de la utilitat pública per a associacions.

Àrea econòmica

 • Estudis de viabilitat per a empreses.
 • Informes analítics de la situació econòmica de l’empresa.
 • Rendibilitat, productivitat i preus de venda.
 • Valoració i venda d’empreses.
 • Internacionalització d’empreses.
 • Anàlisi i avaluació de l’estructura productiva. Estudi de costos, considerant implementació en diferents centres de costos, càlcul i control.
 • Elaboració, implementació i seguiment de sistemes de control pressupostari.
 • Anàlisi financera de l’empresa.
 • Càlcul i avaluació de nivells d’endeutament, recursos propis, terminis mitjans de pagament i comptes a cobrar.
 • Càlcul d’altres ràtios financeres significatives.
 • Projeccions financeres, anàlisis i previsió de flux de caixa i necessitats de liquidació.
 • Càlcul del rendiment de les inversions.
 • Planificació i organització de la gestió de l’empresa.
 • Estudis de projectes d’inversió i finançament, estudis de viabilitat, determinació de la taxa interna de retorn de plans d’inversió (TIR), anàlisi de VPN, etc.
 • Assessorament en tota mena d’inversions, implementació de sistemes de gestió de caixa per a maximitzar la tresoreria de l’empresa.
 • Informació i seguiment mensual.
 • Preus de transferència.

Finançament i subvencions

Estudiem alternatives d’inversió:

 • Inversió en implementació d’eines de gestió, programari específic, ERP, CRM, gestió documental, entre d’altres.
 • Inversió en pàgines web (desenvolupament i gestió).
 • Estàndards de certificació (ISO 9001 – ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22,000, 166,002 …).
 • Adequació de la inversió en l’àrea de negoci minorista.
 • Inversió en R + D + I.
 • Inversions en Energies Renovables.
 • Inversió en establiment d’empreses a l’exterior.
 • Inversió en traducció, viatges internacionals i catàlegs d’imatges.
 • Finançament per a empresaris autònoms.

Consultoria

GROS MONSERRAT té experiència i eficiència en la consultoria de sistemes de gestió i protocols especials des de fa més de 20 anys. Proposem un nou servei de consultoria estratègica que pot donar resposta a les necessitats de les empreses en la situació actual:
El lideratge fort i eficaç en un entorn canviant. Una nova àrea de gestió empresarial que ofereix o assegura el servei personalitzat, eficient i de qualitat de GROS MONSERRAT.

Consultoria de sistemes de gestió

 • Gestió de qualitat ISO 9001 – EFQM
 • Gestió mediambiental ISO 14001 – EMAS
 • Prevenció i seguretat OHSAS 18001
 • Seguretat de la informació ISO 27001
 • Sistemes de gestió integrats ISO 190001, ISO 14001, *OHSAS
 • ISO 22000 Seguretat alimentària – BRC – IFS…
 • R + D + I UNEIX 166.001 – UNEIX 166.002

Protocols d’implementació LOPD

 • Responsabilitat social
 • Igualtat i reconciliació

Consultoria estratègica

 • Disseny i/o redefinició de Planificació Estratègica
 • Disseny de Pla de negocis
 • Plans de màrqueting i vendes
 • Plans de reducció de costos
 • Gestió de Comunitat (Community Management)

Assessorament qualitatiu

 • Junta directiva
 • CMI (quadre de comandament)

Assessorament qualitatiu

 • Comprador misteriós
 • RRHH

Recursos humans

Com podem ajudar la seva empresa?

Gestió de negocis Internacionals

Brindem un servei integral en Gestió de Negocis Internacionals gràcies a la nostra pertinença a Securex, líder europeu en serveis de Consultoria de Nòmina i RRHH.

Podem ajudar la seva empresa en diferents àrees:

Administració

 • Processament de nòmina
 • Declaracions jurades i impostos sobre la renda dels empleats.
 • Prestacions dels empleats.
 • Subsidis per baixa per maternitat per a administradors d’empreses del grup.
 • Simulacions de costos laborals del treballador (a partir dels ingressos bruts anuals)
 • T.D. Registre, contractes de treball, extensions, declaracions finals de l’ocupador.
 • Passius fiscals pendents i declaracions de seguretat social.
 • Comptabilitat automatitzada de la nòmina.
 • Comptabilitat automatitzada de la provisió de pagaments addicionals.
 • Arxiu de transferència bancària (amb format específic per a pagaments de liquidació)
 • Processament de reclams de Seguretat Social no aplicables.

Assessorament i consultoria

 • Modificacions, ampliacions, rescissions de contractes, etc.
 • Suspensions de contracte, incapacitat temporal, baixes pagades, etc.
 • Subsidis a l’ocupació i prestacions de cotització a la Seguretat Social.
 • Aplicació de convenis col·lectius.
 • Immigració.
 • Absentisme.
 • Inspeccions d’ocupació.

Gestió de nòmines

 • Gestió global de RH en línia: Integri les dades de nòmina de les subsidiàries en una base de dades.
 • Compliment de les normatives locals.
 • Possibilitat d’integrar-se amb el programari de comptabilitat SAGE.
 • Informes estandarditzats internacionals.
 • Millori la seva productivitat amb processos simples i estàndard… a tot el món.

Envia'ns un missatge