o

Dret concursal

L’assessorament i els serveis de Adbisio ETL Global en l’àrea de pràctica de dret concursal inclouen les matèries següents:

  • Assessorament en relació amb els processos concursals i preconcursals.
  • Assessorament en adquisicions d’empreses en concursos, unitats de negoci, i valoració de totes les implicacions i conseqüències inherents a aquestes transaccions.
  • Intervenció en la peça de qualificació.
  • Presentació de sol·licituds de concurs, tant de persona jurídica com de persona física.
  • Gestió i seguiment de tot el procés concursal.
  • Elaboració i negociació dels convenis i plans de viabilitat.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge