Corporate compliance

Dret fiscal

L’àrea fiscal de Adbisio ETL Global ofereix serveis d’assessorament permanent o específic en matèria tributària nacional i internacional a empreses espanyoles i estrangeres, a grups multinacionals i a persones físiques.

  • Estudi i valoració de la fiscalitat d’operacions concretes de reorganització societària (fusions, escissions, adquisicions, entre altres).
  • Planificació fiscal de les estructures societàries, ja sigui en el seu àmbit nacional o internacional.
  • Anàlisi des de la perspectiva fiscal d’operacions concretes, ja siguin en l’àmbit immobiliari, de dret laboral (en relació amb les extincions i pagament d’indemnitzacions a treballadors, retribucions), com en operacions financeres, entre altres.
  • Estudi, valoració de la fiscalitat en matèria de successions i donacions i planificació en l’àmbit de l’empresa familiar i de successió.
  • La fiscalitat d’entitats sense ànim de lucre com a fundacions, associacions i entitats entre d’altres.
  • La substanciació de recursos i reclamacions davant l’Administració Tributària i els tribunals contenciosos-administratius.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge