o

Dret immobiliari

L’assessorament de Adbisio ETL Global en l’àrea de pràctica de dret immobiliari inclou l’assessorament i desenvolupament de qualsevol operació o activitat immobiliària, i en concret la prestació dels serveis següents:
  • Assessorament en operacions d’adquisicions d’immobles, incloent-hi la preparació dels contractes previs i transaccions posteriors.
  • Assessorament i preparació de contractes d’arrendament.
  • Constitució i cancel·lació de drets reals sobre béns immobles.
  • Dret de superfície, assessorament en la seva constitució, cancel·lació i implicacions fiscals i legals de la figura.
  • Assessorament i execució d’operacions de divisió horitzontal, Segregacions, declaracions d’obra nova.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge