Corporate compliance

Dret Mercantil

Adbisio ETL Global assessora les Empreses en els diferents aspectes de la vida societària, govern corporatiu, conflictes societaris, contractació mercantil, operacions especials de reestructuració societària, fusions, adquisicions.

En particular, les àrees de pràctica legal de dret mercantil de Adbisio ETL Global són les següents:

  • Govern corporatiu, assessorament en Junta General de Socis/Accionistes, convocatòria de Juntes, impugnació d’acords socials, cessaments i nomenaments de membres dels òrgans d’administració, assessorament en relació amb modificacions d’estatuts, conflictes societaris, secretàries, consells d’Administració, etc.
  • Constitució, transformació, dissolució i liquidació de societats.
  • Fusions, adquisicions (“due-diligence”) i reestructuracions societàries.
  • Joint Ventures
  • Contractació mercantil: contractes d’agència, distribució, franquícia, contractes de subministrament, etc.
  • Protecció de dades

  Contractació Mercantil

  Especialitzada en els àmbits següents:

  • Internacional: contractes amb connexions internacionals, comunitàries i extracomunitàries; aplicació del Dret europeu i comparat extracomunitari, Dret de la competència, Propietat industrial i intel·lectual.
  • Àrees de negoci: específicament en el de la construcció, instal·lació, enginyeria, així com productes tecnològics, amb elements estratègics de titularitat de propietat intel·lectual i industrial a protegir.

  Condicions generals de venda i compra

  • Contractes de subministrament de béns i serveis, de fabricació i transferència de tecnologia; projectes clau en mà.
  • Contractes per a la creació de xarxa de vendes en col·laboració: agència, distribució; llicències, acords de confidencialitat, memoràndums d’entesa i confidencialitat, acords marc de col·laboració.
  • Convenis de col·laboració i transferència de tecnologia entre entitats privades i entre entitats públiques i privades.
  • Compravenda internacional de mercaderies (exportació)

  Comerç electrònic:

  Assessorament en compliment de requisits legals del comerç en línia tant dels continguts de la pàgina web com dels processos de contractació. Redacció de condicions generals, avisos legals i altra documentació legal relacionada amb l’activitat de la pàgina web. Protecció de continguts (propietat industrial i intel·lectual) i de dades personals.

  Comerç electrònic amb connexions internacionals, legislació i jurisdicció competent; legislació de consum comparada.

  CORPORATE COMPLIANCE

  DRET MERCANTIL

  DRET LABORAL

  DRET FISCAL

  DRET PROCESSAL CIVIL

  EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

  DRET CONCURSAL

  DRET IMMOBILIARI

  ASOC. I ENTITATS S.A.L.

  CONTRATACIÓ

  RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

  NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

  DESCENTRALITZACIÓ

  JURISDICCIÓ SOCIAL

  RECURSOS HUMANS

  INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

  Envia'ns un missatge