o

Empresa familiar i drets de successions

Els serveis oferts per Adbisio ETL Global en l’àrea d’assessorament d’empresa familiar i successions engloben les diferents disciplines, amb la finalitat de donar un servei global al client, que comprengui el suport en les àrees jurídica, fiscal, i de consultoria en general.

  • Planificació fiscal familiar tant en l’àmbit de l’empresa com dels socis persones físiques.
  • Planificació, disseny del procés successori, procés testamentari.
  • Assessorament i execució dels processos d’adquisició o venda d’Empreses Familiars, negociacions, contractes.
  • Negociació i implementació de protocols familiars, pactes de socis i modificacions i negociacions dels estatuts socials.
  • Suport en la decisió sobre l’òrgan de govern més apropiat per a l’empresa, distribució de responsabilitats, polítiques retributives i de dividends.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge