o

Inspecció de treball i Seguretat Social

  • Assessorament en relació amb subvencions i bonificacions a la contractació.
  • Assessorament en relació amb els diferents règims de cotització a la Seguretat Social.
  • Assessorament en matèria de cotització.
  • Assistència i representació del client en Inspeccions de Treball i de Seguretat Social.
  • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge