Corporate compliance

Jurisdicció social

Demandes i reclamacions

Contencioses administratives

  • Representació dels clients en tota mena de procediments, judicials i extrajudicials.
  • Representació i defensa via judicial i administrativa prèvia en matèria d’acomiadaments i extincions de la relació laboral.
  • Defensa i representació del client en qualsevol mena de matèria relacionada amb la relació laboral (vacances, vulneració de drets fonamentals, jornada, sancions, modificacions substancials de condicions de treball, mobilitat geogràfica, etc.).
  • Defensa i representació del client en matèria relativa a accidents de treball i malalties professionals, recàrrec de prestacions, responsabilitat empresarial per danys i perjudicis, etc.
  • Defensa i representació del client en recursos administratius i contenciosos derivats d’actes de liquidació i/o infracció incoades per la Inspecció de Treball, i en relació amb la liquidació de deutes de la Seguretat Social.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge