o

Negociació Col·lectiva i Reestructuracions

Assessorem l’empresa o els treballadors en tota mena de processos de negociació col·lectiva:
  • Acomiadaments col·lectius
  • Modificacions substancials de caràcter col·lectiu
  • Mobilitats geogràfiques de caràcter col·lectiu
  • Expedients de regulació temporal d’ocupació (suspensió i/o reducció de jornada).
  • Successions d’empreses.
  • Representació de l’Empresa en les relacions amb la representació legal dels treballadors.
  • Gestió de conflictes col·lectius, etc.
  • Suport a les empreses en reestructuracions societàries i les seves conseqüències respecte a la plantilla de treballadors.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge