o

Recursos Humans

Assessorament i implantació de diferents sistemes de retribució per a directes i empleats (retribució variable dinerària, retribució en espècie, plans d’opcions sobre accions, retribució flexible). Suport en l’elaboració de protocols de conducta (manual de l’empleat) i manuals sobre polítiques internes.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge