Actualidad

Cupons 2021: International eTrade

30 / 03 / 2021 | Actualitat, Sin categoría

Què ofereixen?

Els Cupons International eTrade tenen per objectiu incentivar la promoció internacional de les empreses a través dels canals digitals i es poden bescanviar pels següents serveis:

  • Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals.
  • Definició de l’estratègia digital internacional: definició d’objectius, selecció de mercats i públics objectiu, identificació de la proposta de valor i definició dels canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà.
  • Pla d’accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme.

L’ajut màxim és de 6.000 euros.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara’t per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

Assessors acreditats especialitzats en eCommerce per la internacionalització.

Troba el teu assessor al llistat d’assessors acreditats d’ACCIÓ.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent. A més, es permetrà la contractació de més d’un proveïdor acreditat per a la realització de l’acció subvencionada.

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons International eTrade?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i que han de complir amb els següents requisits:

Acreditar una facturació mínima de 100.000 euros l’any 2020.

Disposar d’una pàgina web en anglès.

Disposar d’un pla de promoció internacional d’un producte o servei que inclogui una selecció de països de destí, una selecció de canals de distribució i un llistat de potencials clients.

La quantia de la subvenció pels Cupons International eTrade serà d’un màxim de 6.000 euros, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.

En el cas dels Cupons a la innovació i a l’estratègia, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara’t per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

Tens dubtes sobre els Cupons a la International eTrade?

> MÉS INFORMACIÓ >

Envíanos un mensaje