o

Contractació

  • Assessorament en matèria de contractació laboral, tant de contractes subjectes a relació laboral comuna, com a contractació subjecta a relació laboral especial (contractes d’Alta Direcció, representants de comerç, esportistes, etc.).
  • Redacció dels corresponents contractes laborals, prèvia anàlisi i valoració de les clàusules més adequades a la posició ocupada per l’empleat i  les necessitats de l’Empresa, especialment en matèria de confidencialitat, exclusivitat, no competència, propietat intel·lectual i industrial, etc.
  • Assessorament i suport en matèria d’extinció de contractes laborals, valorant les seves conseqüències tant des d’una perspectiva de dret laboral com de conseqüències relatives a l’àmbit fiscal.
  • Assessorament en matèria d’expatriats i impatriats, aplicació de convenis bilaterals de seguretat social, implicacions en l’àmbit laboral, de seguretat social i fiscals, etc.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge