Actualitat

Finalitza el termini per presentar el Model 360

27 / 09 / 2022 | Actualitat

Els empresaris o professionals establerts a Espanya (excloent Canàries, Ceuta i Melilla) que hagin adquirit béns o serveis en països de la Unió Europea i que hagin suportat quotes d’IVA en aquests països d’origen tenen dret a sol·licitar la devolució de les quotes suportades a les administracions tributàries respectives, mitjançant la presentació del model 360 en l’Agència Tributària.

Terminis de presentació i lloc de presentació

El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució conclourà el 30 de setembre de 2022.

La presentació del model 360, s’efectuarà amb caràcter obligatori per via telemàtica a través de la pàgina de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en l’adreça electrònica www.agenciatributaria.es.

Envia'ns un missatge