Actualitat

Padró definitiu de l’exercici 2022 de l’impost sobre les emissions de CO₂

2 / 05 / 2023 | Actualitat

A partir de l’1 de maig de 2023 podran consultar en la seu electrònica el padró definitiu corresponent a l’exercici 2022 de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO) dels vehicles de tracció mecànica.

Es pot consultar accedint amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital.

PROCEDIMENT DEL PAGAMENT

Si es domicilia el pagament

A través del padró abans del 17 de juliol de 2023, s’efectuarà el càrrec en compte el 20 de novembre del 2023.

Si no s’ha domiciliat el pagament

  • A partir de l’1 de setembre de 2023, una vegada publicat el padró definitiu de l’exercici 2022, es pot pagar des de la consulta del padró.

Els vehicles que ja figuraven en el padró d’exercicis anteriors tindran de termini fins al 20 de novembre de 2023 per a pagar sense recàrrec.

  • Les persones titulars de vehicles nous al padró rebran una notificació de la liquidació on s’indicarà el termini d’ingrés. Si es rep la notificació entre els dies 1 i 15 del mes, el termini acaba el dia 20 del mes següent; en canvi, si es rep la notificació entre els dies 16 i últim del mes, el termini acaba el dia 5 del segon mes posterior.

Envia'ns un missatge