Actualitat

Tots els autònoms hauran de declarar en l’IRPF

2 / 05 / 2024 | Actualitat

El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat, que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023, contempla un nou sistema de cotització per als treballadors autònoms, basat en els rendiments nets, però també recull algunes novetats fiscals, que podrien resumir-se del següent mode:

  • S’aclareix l’aplicació de la deducció de l’article 38 ter de la LIS per part de la persona treballadora autònoma amb treballadors al seu càrrec.
  • S’estableix l’obligació de declarar per a totes les persones físiques que haguessin estat d’alta en qualsevol moment del període impositiu com a autònoms en el RETA o el Règim Especial dels Treballadors de la Mar.
  • S’inclou la comprovació dels règims tributaris especials com a competència dels òrgans de gestió tributària.

Obligació de declarar en l’IRPF

Estaran en qualsevol cas obligades a declarar totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta, com a treballadors per compte propi, en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Envia'ns un missatge