Actualitat

Pròrroga de les mesures econòmiques per donar suport a la recuperació

20 / 12 / 2021 | Actualitat

El passat 25 de novembre va entra en vigor el Reia decret llei 27/2021, de 23 de novembre, pel qual es prorroguen determinades mesures econòmiques per donar suport a la recuperació. Les novetats més importants són les següents:

Es modifica l’article 6 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. Per tal d’evitar els desencadenament de processos concursals s’estén fins el 30 de juny de 2022 les moratòries previstes.

Es modifica l’article 13 de la Llei 3/2020, el qual descriu que, pels efectes de la causa legal de dissolució per pèrdues, no es tindran en consideració les dels exercicis 2020 i 2021. Si en el resultat de l’exercici 2022 s’aprecien pèrdues que deixen reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la mitat del capital social s’haurà de procedir dissoldre la societat, a no ser que augmenti el capital en la mesura suficient.

Envia'ns un missatge