Actualitat

Canvis en el recàrrec d’equivalència sobre les operacions que tributen al 5%

12 / 01 / 2023 | Actualitat

El govern ha aprovat una disposició per a modificar el tipus de recàrrec d’equivalència aplicable en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) per a les operacions que tributin al tipus impositiu del 5% que es refereixin als següents productes: gas natural, briquetes i «pellets» procedents de la biomassa, fusta per a llenya, olis d’oliva i de llavors i pastes alimentàries. Des de l’1 de gener de 2023, el recàrrec d’equivalència passa del 0,625% al 0,62%.

Aquesta modificació rectifica alguns articles del Real Decret-llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials, que es troben descrits en la circular publicada a la web:

Pròrroga de mesures Anticrisi entre altres novetats

És fa aquest canvi amb l’objectiu de facilitar la facturació i declaració d’aquestes operacions, pel fet que el recàrrec fins al moment identificat amb tres decimals pot generar problemes en els sistemes de facturació.

Per a qualsevol dubte o consulta no dubtin a contactar al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge