Actualitat

Demana la devolució de l’IVA suportat a la Unió Europea

18 / 04 / 2024 | Actualitat

Si com a empresa o autònom de vegades desenvolupa la seva activitat fora d’Espanya, pot implicar haver de desplaçar-se per visitar clients o proveïdors situats a la Unió Europea. Els viatges de negocis comporten despeses suportades fora d’Espanya i, moltes vegades un IVA satisfet a les hisendes europees.

En aquests casos es pot preguntar: Què ocorre amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el pot recuperar?

Perquè l’IVA suportat a l’estranger ens pugui ser reintegrat s’acudeix a una comparativa amb les condicions de deduïbilitat que tenim a Espanya. És a dir, si aquesta despesa hagués estat deduïble a Espanya en les declaracions fetes per l’IVA suportat a Espanya, es pot recuperar mitjançant la sol·licitud de devolució d’IVA de les despeses fetes a l’estranger.

Pel costat contrari, si aquest IVA no fos deduïble a Espanya, pel motiu que sigui, però principalment per no poder justificar aquesta despesa com a necessària per a l’activitat empresarial feta, no es pot obtenir el reemborsament d’aquest IVA suportat a l’estranger.

Dins de la Unió Europea

Si la seva empresa rep factures emeses en un país de la UE (amb IVA d’aquest país), pot sol·licitar la devolució de l’IVA, però només pot obtenir el reintegrament en la mesura en què aquest impost fos deduïble en cas d’haver-se suportat a Espanya. Per exemple, la factura d’un hotel, el lloguer d’un cotxe o l’entrada a una fira comercial són despeses relacionades amb l’activitat, per la qual cosa l’IVA suportat és deduïble.

Atenció. La seva empresa pot recuperar l’IVA amb la condició que aquest, en cas d’haver estat suportat a Espanya, també fos deduïble.

Recordi que aquest impost no es pot incorporar com un major IVA suportat en les declaracions periòdiques presentades al nostre país, ja que només inclouen l’impost reportat a Espanya.

No obstant això, aquest IVA no es perd: pot recuperar-lo amb les mateixes condicions com si l’hagués suportat a Espanya. El termini per a sol·licitar la devolució finalitza el 30 de setembre de l’any següent. En relació amb aquest termini:

  • És comú entre les empreses assumir que la sol·licitud de devolució només es pot referir a períodes anuals i que cal esperar fins a final d’any per a fer-la.
  • Tanmateix, això no és així: la sol·licitud també es pot fer al final de cada trimestre.

Presentació de la sol·licitud de devolució d’IVA de no establerts: model 360

Per demanar la devolució hem de presentar el model 360, obligatòriament per mitjans telemàtics (via internet).

Atenció. No s’ha d’incloure l’IVA suportat a l’estranger en les declaracions trimestrals que presenta davant Hisenda (model 303), ja que en aquest model només s’hi ha d’incloure l’IVA espanyol. Ha de presentar obligatòriament el model 360.

Al model 360 hem d’indicar les dades del proveïdor (nom, domicili i NIF) i les dades de la factura (data, base imposable, quota de l’IVA i descripció de la despesa). També hem d’adjuntar la còpia de les factures.

Primer trimestre. Si la quantia a retornar és d’almenys 400 euros, es pot presentar una sol·licitud trimestral. En cas contrari, s’ha de sol·licitar la devolució anualment. L’import mínim de la devolució anual és de 50 euros. Hem de presentar una sol·licitud per cada país al qual vagin dirigides (aquells en els quals hem abonat despeses amb IVA). Després de rebre-la, Hisenda la remetrà al país en el qual hagi suportat l’impost, i aquest país és qui gestiona la devolució.

Atenció. Si durant el primer trimestre d’enguany la seva empresa ha suportat IVA d’algun país comunitari per més de 400 euros, presenti la seva sol·licitud aquest mateix mes d’abril. No ha d’esperar a setembre de 2024 per demanar-ne la devolució.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Envia'ns un missatge