Actualitat

Els contractes temporals en el punt de mira de la Inspecció de Treball

10 / 04 / 2024 | Actualitat

La Inspecció de Treball està duent a terme campanyes de control del frau en la contractació, tant de manera automàtica com en resposta a denúncies, sol·licituds judicials o campanyes planificades. És important destacar que aquestes campanyes estan en augment, la qual cosa subratlla la importància de complir rigorosament amb la normativa laboral.

Contractes d’obra o serveis

Des de març de 2022, els contractes d’obra o serveis han estat eliminats, encara que aquells subscrits abans d’aquesta data continuen vigents fins a arribar a la seva durada màxima. És essencial revisar els contractes en vigor per garantir la seva conformitat amb la normativa actual.

Durada i encadenament de contractes

La durada màxima dels contractes temporals continua sent un tema d’escrutini per part de la Inspecció de Treball. A més, s’estan controlant els casos d’encadenament de contractes, on un treballador no pot estar contractat en una mateixa empresa per més de divuit mesos dins d’un període de vint-i-quatre mesos. Si se supera aquest límit, el contracte es converteix en indefinit. El temps contractat per ETT o per una altra empresa quan existeixi successió o subrogació també computa.

Atenció. La durada màxima d’aquest tipus de contractes era de tres anys, ampliable a quatre per conveni col·lectiu. En conseqüència, fins al 31 de desembre de 2025 poden existir contractes d’aquest tipus.

Sancions

La Inspecció pot requerir la conversió de contractes temporals en indefinits si es considera que s’han subscrit en frau de llei. A més, les infraccions poden resultar en multes de fins a 10.000 euros per contracte, depenent de les circumstàncies.

És fonamental per a les empreses assegurar-se que les seves pràctiques de contractació compleixin amb la legislació laboral vigent. Davant qualsevol qüestió o inquietud, no dubti a consultar els nostres experts en matèria laboral. La transparència i el compliment són la millor defensa contra possibles sancions.

Envia'ns un missatge