Actualitat

Finalitza el termini per a presentar el model 360

8 / 09 / 2023 | Actualitat

Els empresaris o professionals establerts a Espanya (excloent Canàries, Ceuta i Melilla) que hagin adquirit béns o serveis en països de la Unió Europea i que hagin suportat quotes d’IVA en aquests països d’origen tenen dret a sol·licitar la devolució de les quotes suportades a les administracions tributàries respectives, mitjançant la presentació del model 360 en l’Agència Tributària.

Terminis de presentació i lloc de presentació

El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució de les quotes d’IVA suportades en l’exercici 2022, conclourà el 30 de setembre de 2023.

La presentació del model 360, s’efectuarà amb caràcter obligatori per via telemàtica a través de la pàgina de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en l’adreça electrònica www.agenciatributaria.es.

Envia'ns un missatge