Actualitat

Nou tram sobre les bases liquidables de l’impost de patrimoni

28 / 12 / 2022 | Actualitat

Amb la publicació del Decret llei 16/2022, de 20 de desembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni s’introdueix un últim tram a la tarifa de l’impost. S’efectua en atenció a la creació per l’Estat de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes i amb la finalitat que els ingressos derivats del major esforç fiscal dels contribuents catalans que suposa la creació d’aquest tribut estatal romanguin a Catalunya.
La base liquidable de l’impost es grava amb els tipus de l’escala següent, sent vigent des del 23 de desembre de 2022:

Base liquidable fins (€)Quota (€)Resta de base liquidable fins a (€)Tipus aplicable (percentatge)
0,000,00167.129,450,210
167.129,45350,97167.123,430,315
334.252,88877,41334.246,870,525
668.499,752.632,21668.500,000,945
1.336.999,758.949,541.336.999,261,365
2.673.999,0127.199,582.673.999,021,785
5.347.998,0374.930,465.347.998,032,205
10.695.996,06192.853,829.304.003,942,750
20.000.000,00448.713,93En endavant3,480

Envia'ns un missatge