Actualitat

Novetats del programa Kit Digital

5 / 01 / 2022 | Actualitat

El passat 29 de novembre es va aprovar el Programa Kit Digital per a promoure la digitalització i donar suport a la transformació digital de les PIMES i autònoms.​

A continuació, es descriuen els punts que considerem clau per a entendre aquesta ajuda:

En què consisteix l’ajuda?

Les empreses podran accedir a un “bono digital”, el qual la seva quantia econòmica dependrà de la grandària, les necessitats i la situació de l’empresa, descrites en el test de diagnòstic.

La forma de cobrament del “bono digital” és a partir de la contractació d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa, formalitzant per a això Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits.

El pagament de la prestació la realitzarà el beneficiari mitjançant la cessió a l’Agent Digitalitzador Adherit de la part del “bono digital”, com també, l’abonament de la part corresponent dels costos no subvencionats.

Tota la informació està publicada en la pàgina web “Acelera pyme”.

Requisits

 • Tenir la consideració de petita empresa o microempresa: Empreses que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negocis anual no excedeix de 50 milions EUR o el balanç general anual no excedeix de 43 milions EUR.
 • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma “Acelera pyme”.
 • Estar inscrit en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • No tenir la consideració d’empresa en crisi.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent.

Terminis de presentació de sol·licituds i altres tràmits

 • Encara no s’ha obert convocatòria.
 • La durada de la presentació de sol·licituds és de 3 mesos des de la publicació de la convocatòria o fins a l’esgotament del crèdit pressupostari.
 • Concebuda la subvenció (“bono digital”), el termini màxim per a la formalització d’Acords de Prestació de Solucions de Digitalització per totes dues parts serà de sis mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajuda, tret que la convocatòria estableixi un termini inferior.

Punts importants i passos a seguir si vols ser Agent Digitalitzador

En la Guia Bàsica publicada en “Acelera pyme”, es descriu els següents punts per a poder ser un Agent Digitalitzador:

 • Es podrà sol·licitar l’adhesió en la seu electrònica de Red.es, a partir de l’11 de gener.
 • S’haurà de completar tots els passos del formulari, indicant les categories de solucions per a les quals se sol·licita l’adhesió.
 • Els requisits són els següents:
  • Una facturació acumulada de, almenys, 100.000 € en els dos anys anteriors al moment de la presentació de la sol·licitud d’adhesió o 50.000 €, l’any anterior, en projectes similars als que s’han de desenvolupar per als beneficiaris en qualsevol de les categories de solucions de digitalització.
  • En el cas dels autònoms sense treballadors al seu càrrec, la facturació acumulada haurà de ser d’almenys 70.000€ en els dos anys anteriors al moment de la presentació de la sol·licitud d’adhesió o 35.000 €, l’any anterior, en projectes similars als que s’han de desenvolupar per als beneficiaris en qualsevol de les categories de solucions de digitalització.
  • La facturació que s’acrediti haurà de correspondre al mercat espanyol.
  • Tenir la condició d’empresa.
  • No tenir consideració d’empresa en crisi.
  • Domicili fiscal i centre de prestació de les activitats objecte de subvenció a la Unió Europea.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Envia'ns un missatge