Actualidad

Novetats en les declaracions Intrastat d’exportacions

12 / 01 / 2022 | Sin categorizar

A partir de l’any 2022, entra en vigor el Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell, el qual regula estadístiques empresarials entre les que s’inclouen les referides al comerç internacional de béns dins de la Unió Europea.

En compliment d’aquesta disposició, es produeixen canvis en les declaracions Intrastat d’exportació en els períodes a partir de 2022, ja que d’ara en endavant, s’haurà d’incloure la informació que ja s’estava declarant fins al moment i, addicionalment, afegir-hi la següent informació:

  • Número d’identificació assignat a l’operador associat del Estat membre d’importació.
  • País d’origen de la mercaderia.

Qui ha de presentar la Declaració Intrastat?
Es té l’obligació de presentar la declaració Intrastat (que té una periodicitat mensual) quan es compleixin les següents condicions:

  • Ser subjecte passiu de Impost sobre Valor Afegit (IVA),
  • Haver realitzat operacions des del territori peninsular i Illes Balears, que donin lloc a un moviment físic de mercaderies (exportació o importació) amb un altre Estat membre de la Unió Europea (UE) o Irlanda del Nord, i
  • El valor de les seves operacions arribi a 400.000 €

Per tant, s’haurà de presentar una declaració de:

  • EXPORTACIÓ: quan hagi realitzat operacions que suposin una sortida de mercaderies que es destinin a altres Estats membres de la UE o Irlanda del Nord i que, en el seu conjunt, arribin a un valor de 400.000€ en l’any natural anterior o, si no haguessin arribat a aquest valor, quan des de l’inici de l’any en curs hi arribin.
  • IMPORTACIÓ: quan hagin realitzat operacions que suposin l’entrada de mercaderies procedents d’altres Estats Membres de la UE o d’Irlanda del Nord i, en el seu conjunt, hagin arribat al valor de 400.000 € en l’any natural anterior o, en el cas de que no haguessin arribat a aquest valor, quan des de l’inici de l’any en curs hi arribin.
    En cas d’estar obligat a presentar la declaració Intrastat i no realitzar operacions en un mes determinat, s’haurà de presentar una declaració sense operacions.

Per qualsevol dubte o consulta que tinguin, poden posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93 877 24 13.

Envíanos un mensaje