Actualitat

Obligació de la facturació electrònica i canvis en la lluita contra la morositat comercial

6 / 10 / 2022 | Actualitat

El 29 de setembre s’ha publicat la llei 18/2022 amb la finalitat de facilitar la creació de noves empreses, agilitzar els processos administratius i conciliar les metodologies i pràctiques amb les noves tecnologies per a aprofitar les seves capacitats i millorar el rendiment dels procediments.

La present llei entrarà en vigor el pròxim dia 19 de novembre de 2022.

A continuació, destaquem les novetats fiscals més importants:

Factura electrònica en el sector privat

Aquesta llei impulsa l’adopció generalitzada de la factura electrònica ampliant l’obligació d’expedir, remetre i rebre factures electròniques a tots els empresaris i professionals en les seves relacions comercials, la seva aplicació serà a partir de:

-En general: als 2 anys des del desenvolupament reglamentari de la L 18/2022

-Empresaris i professionals, la facturació anual dels quals sigui superior a 8.000.000 d’euros, a l’any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari IMPORTANT! La llei no especifica les obligacions a complir en la facturació electrònica, remetent-se a desenvolupar reglamentàriament els següents requisits:

 • Requisits d’interoperabilitat mínima entre els prestadors de solucions tecnològiques de factures electròniques.
 • Requisits tècnics i d’informació que haurà d’incloure la factura electrònica.
 • Els sistemes que processen la facturació per a poder controlar la data de pagament i determinar els períodes mitjans de pagament de les empreses.
 • Una vegada aprovat el desenvolupament reglamentari en el BOE, es divulgarà una circular amb aquest contingut.

Lluita contra la morositat comercial

Es busca impulsar la transparència respecte als períodes de pagament de les operacions comercials. Per a això, el Govern crearà i regularà el funcionament d’un Observatori Estatal de la Morositat Privada, encarregat del seguiment de l’evolució de les dades de pagament i la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

Amb l’objectiu de frenar la morositat s’aplicaran incentius per al compliment dels terminis de pagament no podent accedir a subvencions públiques, ni ser empreses col·laboradores.

Aprovació de noves tarifes i la instrucció de l’IAE en l’annex de la Llei 12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis

S’afegeixen les següents activitats:

 • Grup 857. Lloguer d’aparells de mesura.
 • Grup 922. Serveis de neteja.
 • Epígraf 843.3 Serveis tècnics de prospeccions i estudis geològics.
 • Epígraf 843.4 Serveis tècnics de topografia.
 • Grup 846. Empreses d’estudis de mercat.
 • Grup 847. Serveis integrals de correus i telecomunicacions.
 • Epígraf 849.4 Serveis de custòdia, seguretat i protecció.
 • Epígraf 849.5 Serveis de transport de missatgeria i servei d’encàrrecs, quan l’activitat es realitzi exclusivament amb mitjans de transport propis.
 • Epígraf 849.6 Serveis de col·locació i subministrament de personal.
 • Epígraf 849.8 multiserveis intensius en personal.
 • Epígraf 849.9 Altres serveis independents, NCOP.

Per a qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93 877 24 13

Envia'ns un missatge