Actualitat

Obligacions fiscals novembre 2023

2 / 11 / 2023 | Actualitat

Volem recordar-te les seves obligacions fiscals corresponents al mes de novembre. Per qualsevol dubte o consulta ens tens a la seva disposició.

Fins al 6 de novembre

Renda

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2022, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 13 de novembre

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Octubre 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de novembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Octubre 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Agost 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2023: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Octubre 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Octubre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583

Impost sobre les transaccions financeres

 • Octubre 2022: 604

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2023. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Octubre 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Octubre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2024: sense model
 • SII. Renúncia a la gestió electrònica dels llibres registre: 036

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals

 • Any 2022: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232
 • Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Impostos mediambientals

 • Any 2022. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583
 • Any 2023: Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació anual per cessament d’activitat de gener a octubre: 588

Envia'ns un missatge