Actualitat

Obligacions fiscals setembre 2023

29 / 08 / 2023 | Actualitat

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents al mes de setembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Fins al 12 de setembre

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Agost 2023.Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de setembre

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2023.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • El juliol i l’agost 2023.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries:349

Impost sobre les Primes d’Assegurances

 • El juliol i l’agost 2023:430

Impostos Especials de Fabricació

 • Juny 2023.Grans empreses:561, 562, 563
 • Agost 2023:548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

Impost Especial sobre l’Electricitat

 • Agost 2023.Grans empreses:560

Impostos Mediambientals

 • Agost 2023.Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.Autoliquidació:592
 • Segon trimestre 2023.Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica.Autoliquidació i pagament fraccionat:583

Impost sobre les Transaccions Financeres

 • Agost 2023:604

Gravamen temporal energètic

 • Autoliquidació 2023:795

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Autoliquidació 2023:797

Fins al 30 de setembre

IVA

 • Agost 2023.Finestreta única – Règim d’importació: 369

Envia'ns un missatge