Actualitat

Relació de persones amb discapacitat en plantilla per empreses de més de 50 treballadors

16 / 03 / 2023 | Actualitat

Les empreses públiques i privades de 50 o més persones treballadores han de tenir un mínim d’un 2% de persones amb discapacitat en plantilla. Així que, per tenir un millor control des de les administracions públiques, aquest any s’ha creat un nou tràmit telemàtic obligatori per a totes les empreses afectades, on s’ha d’informar les persones amb certificat de discapacitat que tenen contractades.

Terminis

El termini és fins el 31 de Març

Accés

Podran accedir al tràmit a partir del següent enllaç: Generalitat de Catalunya – Oficina virtual de tràmits ciutadans (gencat.cat)

  • IMPORTANT:  Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Excepcions

Les empreses que no tinguin contractat un nombre de persones amb discapacitat corresponent al 2% o més de la plantilla total, han de sol·licitar una declaració d’excepcionalitat i l’autorització de mesures alternatives, en els supòsits següents:  

  1. Quan el no compliment de la quota esdevingui a conseqüència de la impossibilitat de realitzar la contractació de la persona treballadora amb discapacitat mitjançant una oferta d’ocupació a les Oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, o agències de col·locació (en un termini de 2 mesos des de l’oferta d’ocupació).
  2. Quan hi hagi, i així ho acrediti l’empresa obligada, especials dificultats, de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic, per poder contractar persones treballadores amb discapacitat.

Per a qualsevol consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge