Actualitat

Consulta del Crèdit Formació Empresa abans de que finalitzi el període 2022

14 / 10 / 2022 | Actualitat

Totes les empreses disposen d’una ajuda econòmica que es reflecteix en una sèrie de bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, denominada Crèdit de Formació. Cada any es disposa d’una quantia assignada, obtinguda mitjançant uns càlculs extrets dels rebuts de Liquidació de Cotitzacions de l’any anterior. Aquest import podrà ser utilitzat durant els mesos de gener a desembre de l’any vigent, no sent acumulable en exercicis futurs.

IMPORTANT! Els hi recordem que tenen fins a finals d’any per poder gaudir del seu crèdit de formació de l’any 2022.

A continuació, els hi descrivim els passos a seguir per saber el crèdit que els hi queda disponible:

  1. Primer hauran d’entrar a la web de Fundae, disponible en el següent enllaç. Després hauran de seleccionar “Trámites electrónicos”.
  2. Un cop dintre la web, hauran de seleccionar “Presentación de documentos”, el qual obre un desplegable i hauran de seleccionar “Realizar otro tipo de trámites”.
  3. Ens porta a la següent pàgina on s’haurà de seleccionar “Formación programada por las empresas: Presentación de documentos”, el qual obre un desplegable i s’haurà de seleccionar “Gestión de expedientes”.
  4. Un cop dintre hauran de seleccionar “Consulte sus datos”.
  5. Per poder accedir al portal serà necessària una acreditació vàlida i, en el cas de que no disposin d’un usuari creat a Fundae, se’ls hi demanarà el registre.
  6. Seleccioni “Consulte sus datos”.
  7. A continuació, haurà de seleccionar l’any que es vol consultar, en aquest cas serà el 2022, és a dir, l’exercici en curs.

A partir d’aquí, podran identificar l’import del crèdit de formació a partir de dues vies:

La primera és a partir de “Datos empresa”, la qual obrirà una pàgina amb la descripció sobre la situació actual de l’empresa:

  1. Quota de formació professional: és l’import obtingut mitjançant el que s’ha cotitzat per formació professional així com la plantilla mitjana (dades dels Rebuts de Liquidació de Cotitzacions de l’any anterior). Import informatiu, el qual es utilitzat per determinar el crèdit assignat.
  2. Crèdit assignat: és el Crèdit de Formació disponible per l’empresa per l’exercici indicat.
  3. Crèdit disponible: és el Crèdit de Formació pendent d’aplicació. És a dir, en el cas de que l’empresa hagi disfrutat de bonificacions per formació aquí li indicaria el que li queda disponible. En aquells casos en que l’empresa no hagués disfrutat de bonificacions per formació, el crèdit assignat i el crèdit disponible és el mateix import.

La segona via es mitjançant l’obtenció de l’informe resum que es podrà obtenir seleccionant l’apartat “Resumen”. Aquest es guardarà a les carpetes de l’ordinador i ens informarà sobre el crèdit disponible i assignat, entre altre informació.

Per qualsevol dubte o consulta no dubtin en posar-vos en contacte amb nosaltres al correu laboral@grosmonserrat.com.

Envia'ns un missatge