Actualitat

Deducció per creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat

22 / 05 / 2023 | Actualitat

Les empreses obligades a presentar l’Impost de Societats (IS) podran gaudir de determinats avantatges fiscals per la creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat, amb l’objectiu de facilitar la seva inclusió social y laboral.

Així doncs, serà deduïble de la quota íntegra la quantitat de:

  • 9.000 € per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, contractats pel subjecte passiu experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.
  • 12.000 € per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors, amb les mateixes condicions, si el grau de discapacitat és igual o superior al 65%.

Els treballadors contractats que donessin dret a aquesta deducció no es computaran a efecte de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació.

A part, també s’estableix una sèrie de bonificacions en les quotes a la Seguretat Social. 

En aquesta línia, al marge de les deduccions i bonificacions, existeix la obligació de que les empreses, tant públiques com privades, que compten amb un equip de 50 o més treballadors, estan obligades a reservar un mínim 2% dels llocs per a la contractació de persones amb discapacitat. 

Per a qualsevol consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge