Actualitat

Nou criteri respecte la consignació de les deduccions R+D+i d’anys anteriors en el Impost sobre Societats.

15 / 07 / 2022 | Actualitat

La DGT ha emès respecte les deduccions R+D+i, i per creació de llocs de treball, dues consultes vinculants (V1510-22 i V1511-22), que suposen un canvi de criteri respecte la doctrina anterior.  Fins a l’emissió d’aquestes dues consultes, es permetia consignar dins de l’exercici actual, deduccions per R+D+i generades en períodes anteriors i que no havien estat informades en les respectives autoliquidacions; sempre i quan aquestes deduccions no haguessin prescrit en el termini màxim per aplicar-les.

El recent canvi de criteri de la DGT té implicacions només en el cas que es doni el supòsit d’haver de consignar deduccions d’exercicis anteriors que no havien estat consignades prèviament, doncs la DGT conclou que l’única via per a acreditar aquestes deduccions de R+D+i que corresponen a exercicis anteriors, és a partir d’una sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació de l’exercici en que van ésser generades.

Amb aquest canvi de criteri només es podrà instar a la rectificació de l’impost de societats dels exercicis no prescrits.

Envia'ns un missatge