Actualitat

Padró Provisional de l’Impost sobre les Emissions de CO2

7 / 05 / 2021 | Actualitat

S’ha publicat el padró provisional de l’Impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica aprovat per la Generalitat de Catalunya.

El padró provisional es pot consultar a través del següent link fins el 15 de maig de 2021, per tal de revisar quins són els vehicles que tributen per l’Impost, revisar les dades sobre el titular, les característiques dels vehicles, així com la quota a pagar.

En cas que les dades no siguin correctes, es poden presentar al·legacions fins el 4 de juny. En cas que es domiciliï el pagament i es subscriguin les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%.

Únicament es tracta d’un padró provisional. En cas de confirmar-se, el pagament de l’Impost s’haurà de formalitzar a partir del mes de setembre de 2021.

Envia'ns un missatge