Actualitat

Circular 20/2020 AJUDES PEL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

3 / 08 / 2020 | Actualitat

DESCARREGAR

Segons els vam informar en la Circular enviada el passat 23 de maig, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID – 19, a través del qual es vol mantenir l’ocupació davant la pandèmia del COVID – 19. La possibilitat de sol·licitar aquestes mesures estava subjecte a l’habilitació per part de la Generalitat, que finalment s’ha fet el dia 31 de juliol de 2020. A continuació els resumim els aspectes més importants de l’ajuda:

 1. OBJECTIU DE L’AJUDA: Manteniment de l’ocupació de persones contractades en microempreses i persones treballadores autònomes que formessin part de la plantilla en el moment en que es declara l’estat d’alarma (14 de març de 2020) i que l’hagin mantingut durant el període de suspensió de l’activitat empresarial.

 

 1. BENEFICIARIS DE L’AJUDA:
 • Microempreses o persona treballadora autònoma (fins a 10 treballadors i facturació anual inferior a 2 milions d’euros) que han mantingut la plantilla ja sigui perquè han tramitat un ERTO o perquè han reduït les jornades laborals dels contractes de treball.
 • Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya.
 • Cal que l’empresa tingui un dels CNAE reconeguts a la convocatòria (els indiquem al final d’aquesta circular).

 

 1. EN QUÈ CONSISTEIX L’AJUDA:
 • Ajuda del 50% del salari mínim interprofessional per un màxim de 3 treballadors i durant 6 mesos, o la part proporcional equivalent en cas de contractes a jornada parcial.

Aquestes microempreses o autònoms han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

 

 1. MOTIUS PELS QUALS PUC SOL·LICITAR L’AJUDA: Per sol·licitar l’ajuda cal que s’hagi suspès l’activitat, entenent que la suspensió de l’activitat implica que:
 • Tancament de l’establiment.
 • Suspensió de l’activitat com a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica de més del 75% de la seva facturació entre 14 de març de 2020 i 21 de juny de 2020, en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

En cas de microempreses o autònoms amb una antiguitat inferior a 1 any, la comparació s’haurà de fer utilitzant la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA o a la mutualitat alternativa.

 

 1. TERMINI DE SOL·LICITUD: Les sol·licituds es poden presentar des de 31 de juliol de 2020 fins a 30 de setembre, ambdós inclosos.

 

Si els sorgeix qualsevol dubte o necessiten que GROS MONSERRAT els tramiti l’ajuda, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93.877.24.13.

 CNAE’S AFECTATS

 

Envia'ns un missatge