Actualitat

Cupons 2021: Indústria 4.0

30 / 03 / 2021 | Actualitat

Què ofereixen?

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

  • Cupó diagnosi indústria 4.0: Definició d’un full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació. Ajut màxim: 8.000 euros.
  • Cupó implantació indústria 4.0: A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en la integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0 a través de la realització de proves pilot o l’accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars. Ajut màxim: 20.000 euros.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara’t per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats* per ACCIÓ:

Agents tecnològics amb el segell TECNIO.

Assessors acreditats per ACCIÓ en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0, en les categories: estratègia, tecnologia, operacions i organització.

Troba el teu assessor al llistat d’assessors acreditats d’ACCIÓ i/o al Llistat de desenvolupadors TECNIO. Filtra per la categoria que t’interessa per conèixer totes les opcions al teu abast.

En el cas del Cupó implantació indústria 4.0 es permetrà la contractació de més d’un proveïdor acreditat per la realització del projecte. Per la seva banda, el Cupó diagnosi indústria 4.0 únicament permet la contractació d’un sol proveïdor acreditat.

* Els assessors o agents tecnològics TECNIO han d’estar acreditats en el moment de fer la sol·licitud dels Cupons.

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons indústria 4.0?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 2 anys de vida a data de sol·licitud de l’ajut.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d’un màxim de 8.000 euros pel Cupó diagnosi indústria 4.0 o d’un màxim de 20.000 euros pel Cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada.

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació i a l’estratègia, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara’t per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

Tens dubtes sobre els Cupons a la indústria 4.0?

> MÉS INFORMACIÓ >

Envia'ns un missatge