Actualitat

Padró definitiu i pagament de l’impost sobre les emissions de CO2

1 / 09 / 2021 | Actualitat

Fins el 15 de setembre ja pots consultar el padró definitiu de l’Impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica aprovat per la Generalitat de Catalunya.

Qui ha de pagar aquest impost?

Les persones físiques i jurídiques que al llarg de 2020 fossin titulars d’un turisme, motocicleta o furgoneta i que tinguessin el seu domicili fiscal a Catalunya.

També estan obligades al pagament de l’impost les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya que tinguessin un establiment, sucursal o oficina i que tinguessin vehicles registrats a Catalunya en aquella data.

La liquidació i el pagament de l’Impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica corresponent a l’exercici 2020, es pot realitzar a partir del dia 16 de setembre a través del link: https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/

Des d’aquest mateix link, poden domiciliar el pagament de l’Impost per exercicis futurs i gaudir d’una bonificació del 2%.

Per qualsevol dubte o consulta no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge