Actualitat

Què és el Corporate Compliance?

1 / 07 / 2016 | Jornades GM, Notícies GM

Esmorzar de treball Gros Monserrat Advocats

La incorporació al nostre sistema legal de la responsabilitat penal de les persones jurídiques (RPPJ), amb motiu de la Reforma del Codi Penal operada a través de la LO 5/2010, i la seva última modificació mitjançant la LO 1/2015, fa necessari que les empreses implantin mesures de prevenció i detecció de delictes com a mesura de prevenció a la comissió dels mateixos, o en la suposició de produir-se, excloure o atenuar la responsabilitat penal, ja que l’establiment de mesures eficaces de prevenció i detecció de delictes a les companyies, operaria com a circumstancia eximent.

L’objectiu d’una política de govern d’acord amb la legislació, a part dels incentius d’una possible eximent de responsabilitat penal, és sinònim d’aconseguir millors cotes de competitivitat per generar confiança i transparència enfront a tercers. A més, millora el control intern i la responsabilitat corporativa de les empreses, assegura una adequada segregació de funciones, deures i responsabilitats des d’una perspectiva de màxima professionalitat i rigor, i aconsegueix una imatge de gran valor en l’àmbit empresarial, sobretot en l’àmbit laboral.

Aquestes noves polítiques de bon govern que exigeix la Reforma i la manera de implantar-les a l’organització, són les línies que s’han exposat a l’esmorzar de treball organitzat per Gros Monserrat Advocats l’1 de juliol a Manresa, sota el títol “Aspectes pràctics del Compliance, Com implantar-lo a la teva organització?”.

L’esmorzar de treball ha començat amb la intervenció de Xavier Gros, soci de Gros Monserrat Advocats, qui ha exposat la nova situació empresarial que es genera arrel d’aquesta reforma. “Aquesta Reforma obliga a les empreses a establir un sistema de prevenció de delictes, que permeti reaccionar enfront a possibles irregularitats que succeeixin a l’organització”.

Posteriorment, Juan Luis Contreras, advocat de Gros Monserrat Advocats, ha posat èmfasi en la responsabilitat penal de les persones jurídiques i en les penes i mesures que es poden adoptar a aquest respecte, en les organitzacions: “A més de les penes, també s’han de valorar altres conseqüències que per una empresa pugui suposar ser simplement imputat, ja que poden posar en greu perill la continuïtat del negoci”.

Per últim, Silvia Crespo, sòcia de Gros Monserrat Advocats, ha abordat el tema del Compliance des de l’àmbit de les relacions laborals, establint el Codi Ètic com a base per una cultura laboral responsable. “EL Codi Ètic serveix per demostrar que el sistema de compliment és eficaç i que funciona com a vehicle de prevenció de comportaments delictius”. 

L’esmorzar, que ha comptat amb la participació d’una trentena d’empresaris, es repetirà al llarg del més de juliol a Barcelona, ciutat on també està present Gros Monserrat.

 

Envia'ns un missatge