Actualitat

Programa d’ajudes a inversions empresarials d’alt impacte

19 / 05 / 2021 | Actualitat

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Programa d’Ajuts a Inversions d’Alt Impacte als quals s’hi pot accedir si es compleix amb els següents requisits:

Destinataris: Projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt impacte. Aquests projectes es classifiquen en diferents Accions contingudes en la Base 4 de la convocatòria. Entre d’altres projectes, s’han de considerar els següents:

  • Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, havent-se d’entendre com centres de desenvolupament de software, centre d’anàlisi de dades, estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs. La creació mínima de llocs de treball ha de ser 25.
  • Projectes de creació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. La creació mínima de llocs de treball ha de ser 15.
  • Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8.

Import de l’ajuda: En funció del tipus de projecte, l’import màxim de l’ajuda variarà segons el que preveu el següent quadre:

Termini per sol·licitar l’ajuda: El termini per sol·licitar aquesta ajuda finalitza a les 14:00h del dia 22 de juliol de 2021.

Per més informació poden consultar a l’enllaç.

Envia'ns un missatge