Actualitat

Subvencions 2021 per a entitats del comerç i serveis

12 / 07 / 2021 | Actualitat

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha publicat diverses línies de subvencions dedicades a les entitats de l’àmbit del comerç i els serveis a les quals s’hi pot accedir fins el 22 de juliol de 2021.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presenten les activitats de tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreria i bugaderies, perruqueries i salons d’estètica, bars i restaurants, serveis de menjars preparats i serveis de lloguers d’espais.

Per empreses de comerç s’entenen aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.
Les diferents línies són les següents:

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

Es dedica a les entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Busca implementar un Pla d’Actuació de l’Entitat (PAE) i definir un conjunt d’actuacions per a la reactivació de les empreses que representen, així com, els indicadors necessaris per al control i seguiment de la implementació del Pla.

Aquestes accions aniran encaminades a donar suport a la revitalització i enfortiment del teixit comercial i productiu dels seus àmbits d’actuació, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària de la pandèmia del Covid-19 i adaptar-se al nou escenari d’hàbits de consum.

Son accions subvencionables, qualsevol acció de suport a les empreses associades per aconseguir una recuperació o increment del volum de vendes, per enfortir la solvència financera de les empreses, així com accions a nivell associatiu per promoure l’estimulació de la demanda, la recuperació si s’escau del nombre d’associats, i també aquelles accions que vagin encaminades a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.

Es destina als professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Aquesta acció subvenciona, entre d’altres, la creació de webs personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, l’actualització de continguts, accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, com enllaços patrocinats o SEM, campanyes de pagament per clic, de posicionament SEO, campanyes d’afiliats, publicitat online, etc.

4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments. (Convocatòria encara no oberta).

Es destina als professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

La tipologia d’accions que es subvencionen són:

  • Recuperació dels locals buits: Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
  • Reforma d’establiments: Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys) i parades de mercats no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

La inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

5. Programa de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística.

Aquesta línia busca donar suport per promoure accions d’activació comercial a diversos municipis de Catalunya afectats per la crisis sanitària de la COVID‐19, prioritzant els municipis catalans de més de 5.000 habitants i alta dependència de la demanda turística. Les accions d’activació han de tenir un caràcter municipal o bé supramunicipal, però en cap cas s’han de circumscriure a demarcacions territorials més petites.

Les persones beneficiàries són entitats associatives empresarials territorials o sectorials, i Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

6. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç.

Es destina a Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Les accions subvencionables són la definició del projecte de suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits i la implementació del projecte de suport als municipis per a la recuperació dels locals comercials buits.

7. Programa de suport per a la creació i definició de les àrees de promoció econòmiques urbanes (APEUS).

L’objectiu és donar suport als ens locals i a les associacions territorials, per a impulsar la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).

Es destina a Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals, i a associacions comercials territorials.

8. Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana.

Es destina als professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda i que hagin endegat o endeguin accions durant el 2021 per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial.

No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Les accions subvencionables són, entre d’altres, la contractació de serveis professionals per a l’ajut i assessorament en el desenvolupament de projectes de transformació digital, la inversió en l’adquisició d’ equips i maquinari i altres despeses tecnològiques, relacionades amb la transformació digital, la contractació de serveis professionals per a l’assessorament en temes relacionats amb la internacionalització (estudis de mercat, elaboració d’agendes comercials, etc.).

Per a qualsevol dubte o consulta, poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 877 24 13.

> DESCARGAR >

Envia'ns un missatge